Canis Cunerae

Dé Hondenschool van Rhenen en omstreken

Volg ons via social media!

Onze stichting kent geen leden maar donateurs. Als men van Canis Cunerae donateur wordt, geeft dit het recht op inschrijving op het gehele aanbod aan cursussen.

Bij inschrijving/deelname aan een doorlopende groep dan wel een vaste cursus dient men vooraf per kwartaal dan wel vooraf geheel te betalen. Bij tussentijdse instroom wordt er uiteraard navenant verrekend.

Bij niet voldoen van de cursusgelden blijven deze staan, totdat het drempelbedrag wat nodig is voor inschakeling van een incassobureau, bereikt is.

Canis Cunerae, het bestuur, en de instructeurs en assistenten, zijn op generlei wijze aansprakelijk voor geleden schade aan deelnemers of hun honden of hun bezittingen. Tijdens lessen, toetsen en andere door Canis Cunerae georganiseerde evenementen is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade die de door hem/haar geleide hond of de deelnemer zelf aanricht.

Deelname aan de trainingen is geheel voor eigen risico.
Deelnemers en hun honden dienen tenminste WA verzekerd te zijn.
Honden dienen te allen tijde volledig ingeënt te zijn, waarbij de enting tegen kennelhoest niet verplicht is.

Aanwijzingen van de instructeurs en assistenten dienen altijd te worden opgevolgd.
Bij de aanwijzing “honden aan de lijn” dienen alle honden te worden aangelijnd, dan wel van het oefenterrein verwijderd te worden.
Indien toestellen voor behendigheid opgesteld staan dan mogen deze niet zonder toestemming en/of begeleiding van een instructeur of assistent betreden worden.
Honden worden niet geslagen, geschopt of ander geweld aan gedaan op straffe van uitsluiting en verwijdering van de lessen.

Zieke of gewonde honden kunnen niet aan de lessen en/of toetsen deelnemen.
Loopse teven kunnen in overleg aan de lessen en/of toetsen deelnemen.

Honden worden te allen tijde aan de riem gevoerd.

Uitzonderingen:
1: Bij sommige oefeningen onder begeleiding van deelnemers en instructeur.
2: In de omzoomde speelweide onder begeleiding van deelnemers en instructeur.

Het gebruik van een Canny Collar, Halti, Gentle Leader of Snoot Loop is toegestaan, behalve bij Behendigheid lessen en wedstrijden. Een borsttuig of schoudertuig zijn toegestaan, voor een (open) muilkorf willen wij graag eerst de reden weten. Het gebruik van een slipketting, slipband, Easy Walker, prikketting, half-check, stroomband, snoetje (Mikki) of een ander correctiemiddel is niet toegestaan. Bij twijfel over een hulpmiddel beslist de leiding van Canis Cunerae.

Uitwerpselen van de hond dienen door de begeleider verwijderd te worden.

Afmelding voor een les dient minimaal een dag van te voren telefonisch of per e-mail te geschieden, behoudens in gevallen van overmacht.
Van combinaties die viermaal zonder tijdige afmelding afwezig zijn vervalt de inschrijving. Achterstallig lesgeld dient onverkort voldaan te worden. Kijk ter verduidelijking ook even hier. Voor de specials Speuren en Behendigheid zijn een aantal aanvullende regels opgesteld.

Bij opzegging van het lidmaatschap of beëindiging van de lesdeelname dienen de openstaande posten in hun geheel voldaan te worden, die hadden immers aan het begin van het kwartaal of die cursus al voldaan moeten zijn. Cursusgeld van vooraf betaalde cursussen wordt niet gerestitueerd, behoudens in uitzonderlijke gevallen. Dit ter beoordeling van het bestuur. Alleen ingeschreven leden van Canis Cunerae hebben het recht lessen en cursussen te volgen.

Wanneer een deelnemer met twéé honden voor dezelfde groep (Speuren of Rally-O) inschrijft, moet deze deelnemer er zelf zorg voor dragen dat deze extra hond geen overlast voor de andere deelnemers of de lesgang veroorzaakt (overmatig blaffen, vastgehouden moeten worden, uitvallen of anderszins). In de praktijk betekent dit dus een extra begeleider meenemen om op de hond te letten. Deze dubbele inschrijving telt dan wel als twee combinaties voor de bezetting van die groep.
Dit geldt alléén voor de groepen van Speuren en Rally-O. Bij Behendigheid kunnen we dit niet toestaan omdat honden aan de kant teveel zouden afkoelen en hierdoor blessures op kunnen lopen. De SHH-groepen en GG-groepen staan dit ook niet toe, omdat de deelnemer daar geacht wordt voortdurend de volle aandacht voor en van zijn hond te hebben.

Incidenteel een lesuur vervangen door een ander lesuur in een vergelijkbare groep moet in overleg mogelijk zijn, structureel wisselen of zelfs in beide groepen deelnemen mag alleen als voor beide groepen ook ingeschreven en dus betaald wordt.

Canis Cunerae behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren of te schorsen, en zal daar desgevraagd aan de betrokkenen opheldering voor geven.

Bij inschrijving en deelname aan de lessen en/of toetsen gaat U akkoord met bovenstaand reglement.

De betaling vooraf per kwartaal komt er op neer dat tot het eind van dat kalenderkwartaal betaald moet worden. Dus iemand die op 1 februari begint, betaalt uiterlijk op 8 februari het lesgeld tot en met de maand maart. Ga je tussentijds met vakantie oid en je geeft dat vóór aanvang van dat kwartaal door, dan betaal je die lessen ook niet. Voor alle betalingen geldt, dat er vóór of op de eerste les (SHH mag tweede les zijn) betaald dient te zijn. Betaling achteraf wordt niet langer gedoogd! Als u het lessen bij de Puppyklas of de SHH serie tussentijds opzegt, worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd behoudens in geval van (aantoonbare) overmacht.

Wegblijven en op die manier het lidmaatschap laten vervallen wordt NIET gezien als tijdig opzeggen! Voor niet of te laat afgemelde lesuren blijft onverkort lesgeld verschuldigd.

Betaling kan/moet per bank (IBAN: NL82 BUNQ 2069 8330 89 tnv Stichting ter bevordering van hondenopvoeding en -sport “Canis Cunerae”) gedaan worden.
Per bank betalen heeft onze voorkeur, om vergissingen en fouten in de verwerking te voorkomen. Contante betalingen zijn alleen op zaterdag mogelijk (maar liever niet dus), pinnen kan bij ons niet.

We hebben nu al een paar keer meegemaakt dat mensen denken te kunnen opzeggen door maar gewoon weg te blijven, omdat na vier keer de inschrijving dan toch vervalt. Nee dus. Behalve dat wij dat als zeer onbeleefd ervaren, blijft de inschrijving nog zeker vier weken staan, en loopt de verplichting tot betalen dus ook gewoon door. Door vier keer niet af te melden verplicht u zich vier lessen extra te betalen!

Afmelden op de lesdag zelf kan (in noodgevallen/overmacht) telefonisch tot een uur voor aanvang van de éérste les van die dag, daarna wordt er niet meer opgenomen. Kijk als u dat niet precies weet voor de zekerheid even bij de les- en speeltijden. Dit geldt niet als tijdig afmelden, er is immers al voor u in de les gepland.
Verzoek aan de cursisten: als je je afmeldt voor een les, doe dat dan per email en minimaal een dag van tevoren. Last-minute afmelding ivm overmacht kan per SMS naar onderstaand nummer. Niet per WhatsApp of Messenger afmelden, die worden op het veld niet ontvangen.

Het is belangrijk dat een hond altijd helemaal bij is met de entingen, zonder geldige entingen zullen ze niet worden toegelaten tot de lessen. Wij zullen dan ook regelmatig alle entingboekjes controleren, waaraan iedereen zijn medewerking dient te verlenen. Pups moeten op leeftijdsschema zijn met de entingen of een geldige titerbepaling hebben. De reden om geen ongeënte honden toe te laten moge duidelijk zijn. Zowel deze honden, als ook de wél geënte honden, lopen dan het risico om ziek te worden. De ziektekiemen kunnen zich immers in de ongeënte hond volledig ontwikkelen en zullen dan mogelijk in staat zijn een wel geënte hond tóch aan te tasten. Het argument dat de hond niet geënt hoeft te worden omdat alle andere honden op het veld dat wel zijn en dus van hem niet ziek zullen worden, houdt dan ook geen steek. Bovendien legt dat op die manier de verantwoordelijkheid bij de andere deelnemers en niet bij uzelf.

NB: Een geldige titerbepaling wordt ook geaccepteerd.

Regels deelname en aanwezigheid specials
In het algemeen geldt, indien vier of meer lessen afwezig zonder afmelden -> geen verdere deelname meer, geen examen of wedstrijd, geen bewijs van deelname.
Wild trekkende honden die niet door hun geleider onder controle gehouden kunnen worden zijn niet langer welkom bij behendigheid of speuren, onze mensen zijn er niet om uw hond vast te houden.

Behendigheid:
Debutanten en A-lopers: meer dan vier lessen gemist, geen deelname aan de wedstrijd, geen bewijs van deelname.
Veteranen en A*-lopers: meer dan de helft van de lessen gemist, geen bewijs van deelname. De laatste twee lessen moeten dan zeker wél gelopen en betaald zijn, anders ook geen deelname aan de wedstrijd.

Alle honden moeten kunnen voldoen aan de regels geldend voor hun klasse.
Alle honden moeten zowel aan de lijn (Debutanten) als los (A-groep) netjes met hun baas kunnen meelopen.
Gebruikte lijnen dienen ca 1.80 m lengte te hebben, en mogen geen obstakels bevatten.
Korthouders (30 tot 60 cm) mogen geen “handvat” hebben maar moeten bestaan uit een recht reepje materiaal.
Politielijnen (met meerdere musketons en ringen) en dubbele lijnen (inkorten door terugvouwen of schuifgesp) zijn niet langer toegestaan.
Gebruikte tuigjes mogen de hond niet hinderen. Halti-tuigjes en U-leads moeten óf af, óf aan de ring op de rug bevestigd worden.

Doggy Dance:
Zijn er vier of meer lessen gemist, geen deelname aan de show, geen bewijs van deelname.

Speuren:
Zijn er vier of meer lessen gemist, geen examen, geen bewijs van deelname. Beginners blijven het volgende seizoen bij de beginners.