Lestijden

Een overzicht van de les en socialisatie/speeltijden.

Spelen/socialiseren is alleen toegestaan onder begeleiding tot ca 5 minuten ná afloop van de les.
Het spelen/socialiseren is geen plicht of recht. Het is een door Canis Cunerae gecontroleerd geboden gelegenheid hiervoor.
Het is niet toegestaan zonder toezicht van iemand van Canis Cunerae een wei te gebruiken, en ook voor het betreden van een reeds in gebruik zijnde wei is toestemming nodig van de verantwoordelijke instructeur. Aanwijzingen hieromtrent dienen te allen tijde prompt opgevolgd te worden!

De lengte, aanvang en einde van de lestijden liggen vast, en onze instructeurs doen hun best zich daar aan te houden.
Het kan dan voorkomen dat, omdat U te laat was en dan dus de oefeningen uitleg gemist heeft, U niet aan deze les kunt deelnemen.
Komt U te laat, en zijn de lessen reeds begonnen dan is het aan de betreffende instructeur om te zien of U nog in het lesplan ingepast kunt worden.
Notoire telaatkomers geven aan geen interesse in uitleg en oefeningen te hebben en verspelen zo hun recht op deelname aan de cursus.

Voor of na de behendigheidslessen wordt het spelen/socialiseren niet toegestaan. Dit om te voorkomen dat eventuele lichte blessures die bij het spelen zouden kunnen ontstaan zich door de daarna te leveren inspanningen zouden kunnen verergeren.

Groep

Lestijd:

Speelweitjes open:

Speelweitjes verlaten:

Zaterdag Puppen 08:30 - 09:30 08:30 09:35
Zaterdag Basis 10:00 - 11:00 10:00 11:05
Zaterdag Basis Extra | SHH 1/2 11:30 - 12:30 11:30 12:35
Zaterdag SDT 13:00 - 14:00 13:00 14:05
       
Zaterdag toetsen 14:30 - 17:30 nvt nvt
       
Dinsdag Speuren Gevorderden 18:30 - 20:00 nvt nvt
Woensdag Speuren Beginners 18:30 - 20:00 nvt nvt
Donderdag Doggy Dance 19:30 - 21:00 nvt nvt
Vrijdag Behendigheid alle groepen 19:30 - 20:30 en 20:45 - 21:45 nvt nvt