Sociale Huis Hond Pup

De hoofdzaak van de puppengroep is het socialiseren met andere puppen en het richten van de aandacht van de pup op zijn begeleider. Met diverse speelse oefeningen bouwen we het vertrouwen van de pup in zijn baas op, en allengs groeit ook het vertrouwen van de baas in zijn pup!
Alle belangrijke basisoefeningen passeren de revue, zoals "zit" en "af", "hier" en natuurlijk het "wandelen zonder trekken".
Verder wordt er aandacht besteed aan de verzorging van de pup, en is er altijd ruimte voor vragen.

In de speelweiden scheiden wij de pups op grootte en speelgedrag. Een teckelpup van 8 weken kan nou eenmaal letsel oplopen als hij, hoe vriendelijk ook, overlopen wordt door een herderpup van 5 maanden, en een timide dogje kan wat moeite hebben met een brutaal rondrazend terriŽrpupje.

Bij de puppycursus is er een vrije instroom van de pup vanaf 7 weken tot maximaal 6 maanden.
Voorwaarde is wel dat de pup de eerste pupenting gehad heeft en normaal op entschema ligt, dus op 6 weken geŽnt is, en op 9 en 12/13 weken weer geŽnt wordt.
NB: Een titerbepaling wordt ook als geldig gezien.
Let op, wel minimaal een dag van te voren aanmelden, per e-mail (voorkeur) of per telefoon (0317-621516)!

De puppengroep wordt afgesloten met een toets (niet verplicht) waarvoor niemand kan zakken, overdoen is natuurlijk geen optie. Het is dan ook meer een toetsing hoe ver pup en baas zijn met de diverse oefeningen, en hoe het gedrag zich ontwikkeld heeft.
Het criterium voor het verlaten van de puppengroep is dat ze ůf ouder dan 6 maanden zijn ůf jonger maar zich totaal niet meer als pup gedragen. Dit ter beoordeling van onze instructeurs.