SHH Beginners.

Nieuwe combinaties met honden die te oud zijn voor de puppengroep, of die wat moeite hebben met groepslessen, kunnen instromen bij Sociale Huis Hond Beginners, mits de hond in deze groep kan functioneren. Dit ter beoordeling van de instructeurs.
Uiteraard moeten de honden wel gezond zijn en alle entingen compleet hebben.
NB: Een titerbepaling wordt ook als geldig gezien.

In deze groep leert u de basisoefeningen en de verfijningen daarvan, met extra aandacht voor de uitleg van de oefeningen. Voor u zijn ze immers nieuw!
Aan het eind van deze groep gaat u via SHH Basis 1B naar de eindgroep van SHH Basis, zodat u op dat niveau straks een toets kunt afleggen.