Canis Cunerae

Van hier naar ginder

 

Beste cursist, lid en hondenvriend(in)!

 

Ik weet het, ik sta te boek als een redelijke sarcast en kan ook behoorlijk cynisch zijn.

Maar, jawel, ik geloof toch echt dat onze locatie perikelen nu voorbij zijn.

De nieuwe locatie op Remmerden en onze vestiging daar is (met een klein aantal aanpassingen door ons te doen) door B&W van Rhenen goed bevonden.

Er zal dus niets meer in de weg staan om in de zomervakantie te gaan verhuizen.”

 

Ik was bezig om dit redelijk positieve stukje te schrijven toen er plotsklaps een e-mail van de gemeente Rhenen binnen kwam.

 

Beste meneer De Bruin,

Enigszins verlaat, maar voor u ook nog de beste wensen.

Ondertussen heeft het college van B&W een besluit genomen op uw aanvraag. Dit is een van de te nemen stappen richting vergunningverlening. Het college heeft besloten medewerking te willen verlenen (en daarbij af te wijken van het welstandsadvies) met als voorwaarden dat streekgebonden groen rondom de gebouwen/opslag wordt geplant en dat kleuren voor de gebouwen worden toegepast die opgaan in de natuurlijk omgeving. Afgelopen woensdag bent u over dit besluit ingelicht door Jan de Boer van de gemeente Rhenen. 

Ik wil u vast op de hoogte brengen van de volgende te nemen stappen, met daarbij een planning in de tijd:

 

- De aanvraag wordt nu gedurende vier weken voor vooroverleg vrijgegeven (o.a. de provincie kan   dat opmerkingen over het plan maken) tot half februari.

- Als geen opmerkingen inkomen, dan wordt het ontwerpbesluit daarna zes weken ter inzage gelegd. (Ter inzage van ongeveer eind februari tot half april)

- Als geen zienswijzen worden ingediend gedurende deze zes weken kan daarna de vergunning verleend worden. (eind april)

- Zes weken nadat de verleende vergunning is gepubliceerd, treedt deze dan in werking. (half juni)

 

Deze planning kan alleen gehaald worden als geen opmerkingen binnenkomen van de vooroverlegpartners, geen zienswijzen worden ingediend, en geen beroep wordt aangetekend en een voorlopige voorziening wordt aangevraagd. Als een van deze zaken wel gebeurt, dan zal dit leiden tot vertraging. Bij dit alles is ook van belang dat u kunt instemmen met de voorwaarden die het college gesteld heeft met betrekking tot het streekgebonden groen en de kleuren voor de gebouwen. Uit uw e-mail van 6 december 2013 begrijp ik dat u niet negatief staat tegenover beplanting en het verven in andere kleuren dan de kleuren van de vereniging, maar graag verneem ik van u of u kunt en wilt gaan voldoen aan deze meer specifieke voorwaarden. Om geen verdere vertraging op de lopen wordt de aanvraag al wel vast in het kader van het vooroverleg voorgelegd aan de vooroverlegpartners.

Met vriendelijke groet,

XXXXX

Kortom, waren we weer blij gemaakt met de beroemde Rhenense dode mus, vinden we misschien alsnog de hond in de pot.

Maar de boom in, we gaan gewoon aan de gang om met de vakantie 2014 te kunnen verhuizen.

Je kan er wel blijven op wachten maar je moet toch ook eens…

 

En we blijven er positief over, en anders is er ook nog  !

 

Want nu begint het “echte werk”.

Dat redden we ook wel weer met wat ellebogen-vet en, vooral, wat hulp.

Sleutelwoorden zijn daarbij non-profit organisatie met een no-budget.

Het laatste vooral omdat het nieuwe terrein ons nu al de in de afgelopen jaren gespaarde reserve van ruim 5000 euro heeft gekost.

Kortom, het potje is een beetje leeg. Nog een uitdaging.

 

Op deze basis zijn we naarstig opzoek naar:

Bouwhekken.

Om het terrein af te sluiten en af te zetten willen we (nog meer) bouwhekken gaan gebruiken.

Wie weet er een paar te staan die “over” zijn?

En, soms kunnen we er een paar krijgen wat verder weg dus ook zeer belangrijk, wie weet en/of heeft er een manier om deze te vervoeren? Een grote aanhanger oid?

 

Grondkabel.

Op het nieuwe terrein willen we de verlichting wat professioneler aanpakken en zoeken daarvoor 2x 2,5 grondkabel.

En daar hebben we dan heel wat van nodig, in grotere stukken die we dan oplassen mag natuurlijk ook.

 

Stoepbanden.

Als fundament voor de pipokeet, container en afdak willen we oude stoepbanden gaan gebruiken. Iemand enig idee waar we deze vandaan zouden kunnen krijgen?

 

We zijn al bezig om sommige (lokale) bedrijven voor bovenstaande te benaderen, misschien hebben zij nog ergens wat liggen wat ze niet meer gebruiken. Maar misschien weten of hebben jullie een betere ingang ergens.

Iedere tip of contact is welkom.

 

Van hier

         

 Naar ginder

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Robert Jan de Bruin

Voorzitter Canis Cunerae